MITÄ ON GROWO

Growo-tuotteita eli orgaanisia lannoitteita ja maanparannusaineita on kehitetty vuodesta 2011 alkaen. Teknologiaa on kehitetty kompostin, vermikompostin, vermikompostista saatavan uutteen ja substraattien tuotantoa varten. Tuotannon perustana on biotiloilta peräisin oleva lehmänlanta. Tuotteet valmistetaan tiukasti valvotussa ympäristössä alusta loppuun jokaisessa tuotantovaiheessa. Näin voidaan tarjota homogeenisiä ja luotettavia tuotteita, joilla on samat parametrit ja laatuominaisuudet tuotantoerästä riippumatta. Tuotteet ja tuotantoprosessi on rekisteröity 21.10.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 ja 25.2.2011 annetun komission asetuksen N:o142/2011 mukaisesti. Syyskuun 5. päivänä 2008 annetun Eurooppa-neuvoston asetuksen (EY) N:o 889/2008 mukaan niitä saa käyttää biologisilla maatiloilla.

Rekisteröinti on nähtävissä alla olevasta linkistä:

Lists of approved and registered plans handling animal by-products (Reg. 1069/2009)  

https://ec.europa.eu/food/safety/animal-products/approved-establishments-abp_en#eu_countries_eea_countri

Section VII, IX and XII. Company name SIA WORMERA and SIA Eko Era.

Since 2014, company MBC trade has been selling Growo products.

Vermicompost Europe Oy on tuonut maahan ja myynyt Growo -tuotteita vuodesta 2022 alkaen. 

TUOTANTOTEKNOLOGIA

KOMPOSTOINTIPROSESSI

Kompostin saamiseksi lehmänlanta tuore kuivikkeineen sekoitetaan olkien ja vihermassan (niitetyn ruohon) kanssa. Tämä seos ladataan sanitointi käsittelyä varten ilmatiiviiseen säiliöön, jossa on pakotettu ilmansyöttö, ja jonka lattia ja seinät lämmitetään. Säiliössä seos kuumennetaan 70 °C:een, ja tätä lämpötilaa pidetään yllä 2 tuntia. Tässä lämpötilassa patogeeniset mikro-organismit, rikkaruohot ja niiden siemenet kuolevat. Prosessia seurataan jatkuvasti jokaisen seoserän ja desinfiointiajan osalta. Tämän jälkeen seos otetaan säiliöstä ja puristetaan kokoon. Siihen lisätään luonnollisia (eläviä) bakteereja kompostin rikastamiseksi typellä ja kompostoinnin toteuttamiseksi. Kompostoitumisprosessia seurataan myös jatkuvasti, ja tietyin välein, tarpeen mukaan, sitä kostutetaan vedellä ja sekoitetaan tarvittavan kosteuden ja ilmavuuden ylläpitämiseksi. Koko kompostoitumisprosessi kestää jopa kaksi kuukautta. Kompostoinnin jälkeen komposti varastoidaan kasoissa, jotka on peitetty erityisellä kalvolla, jotta orgaaninen aines ei huuhtoutuisi pois.                                                                VERMIKOMPOSTOINTIPROSESSI

Madot ovat erityisissä vermireaktoreissa, joihin komposti täytetään yläpuolelta. Madot aloittavat ruokailun kompostin pohjalla ja nousevat vähitellen kompostin pintakerrokseen. Tuotannon kriittinen osa on lämpötilan, kosteuden ja hapen lisäämisen jatkuva seuranta. Koko matojen suorittama kompostin kierrätysprosessi kestää noin kuusi kuukautta. Valmis vermikomposti katkaistaan erityislaitteilla vermireaktoreiden alaosassa. Vermikomposti on tullessaan ulos vermireaktorista melko märkää, joten se laitetaan suljettuun tilaan, jossa on luonnollinen lämpötila. Näin vältetään rikkaruohojen siementen pääsy. Vermikomposti varastoidaan talven yli biologista kypsymistä varten. Keväällä jäätyneen vermikompostin sulaessa siitä poistuu ylimääräinen kosteus luonnollisella tavalla. Vermikomposti on valmis käytettäväksi tai käsiteltäväksi.


                                                                       UUTTEEN SAAMINEN                                          

Vermikomposti laitetaan säiliöön, joka täytetään vedellä ja jota ilmastetaan jatkuvasti. Tuloksena syntynyttä seosta infusoidaan vaaditussa lämpötilassa 24 tunnin ajan. Tuloksena on vermikompostin infuusio. Säiliöiden neste fuusioituu Vermikompostimassan jäännös käsitellään emäksellä lehtipuun tuhkauutteella humiaattien ja fulvohappojen poistamiseksi vermikompostista. Tämän jälkeen molemmat nesteet suodatetaan erottelemalla, sekoitetaan ja niihin lisätään biologinen sienitautien torjunta-aine Trichodermin. Valmis uute pakataan sitä varten tarkoitettuun astiaan. Saadun uutteen pH on 9,5 - 9,9. pH:n ollessa 9,5-9,9 mikro-organismit ovat anabioottisessa tilassa, ja kun uute laimennetaan vedellä, se saa veden pH-tason ja mikro-organismit aktivoituvat.